PROJEKT:Wlej śmiało/wylej śmiało
KLIENT:Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna
INFO:Promocja Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II. Poinformowanie mieszkańców o dostępie
do wysokiej jakości wody pitnej prosto z kranu i zachęcenie do przyłączenia się do bezpiecznej dla środowiska sieci sanitarnej.
ZAKRES:prasa, OOH, radio, internet