PROJEKT:Ramowe wytyczne
KLIENT:PFRON
INFO:Ogólnopolska kampania podnosząca świadomość pracodawców na temat korzyści płynących z projektowania pomieszczeń
i przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Upowszechnienie „Ramowych wytycznych…“ jako źródła dobrych praktyk.
ZAKRES:tv, radio, internet, ooh, prasa, plakaty, ulotki
Ramowe wytyczne kampania pfron