PFRON wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych

PROJEKT:Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych.
KLIENT:PFRON
INFO: Ogólnopolska kampania informacyjna mająca na celu utrwalenie wśród pracodawców pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych jako pracowników oraz promocję projektu.
ZAKRES:2 spoty tv, 2 spoty radiowe,
40 całostronicowych artykułów sponsorowanych, internet, OOH, PR