47000
PROJEKT:
47 000 małych wielkich rzeczy
KLIENT:Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
INFO:Kampania promocyjna efektów wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
ZAKRES:spot informacyjny, prasa, www, internet, social media, folder, infografiki