PROJEKT:Warszawa 19115
KLIENT:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
INFO:Kampania promująca Centrum Kontaktu
z Mieszkańcami – Warszawa 19115.
ZAKRES:
prasa, radio, OOH, internet, gadżety, plakaty, ulotki, smsy, PR kryzysowy